Spletna stran je še v izdelavi !!!

Dobrodošli na naši spletni strani


Storitve

Izvedba namakalnih sistemov in trženje namakalne opreme

VODNE AKUMULACIJE:

Vodne akumulacije potrebujemo, da si zagotovimo vir vode za potrebe namakanja. Za dotok vode v akumulacijo lahko uporabimo izvir, potok ali meteorno vodo s streh stanovanjskih in gospodarskih poslopij. V kolikor nimamo stalnega dotoka vode v akumulacijo je le to dobro obložiti s nepropustno folijo, da preprečimo izgubo vode s pronicanjem v tla.

 

ČRPALIŠČA:

Črpališče običajno naredimo ob akumulaciji vode z namenom, da potisnemo vodo v sistem za potrebe namakanja. Uporabimo lahko potopno ali sesalno črpalko. V kolikor nimamo v bližini elektrike, uporabimo motorno ali traktorsko črpalko. Za določanje velikosti in moči črpalke moramo poznati porabo namakalnega sistema in potrebno potisno višino.

 

PRIMARNI CEVOVODI:

V kolikor gre za večji namakalni sistem ali sistem z več uporabniki je potrebno zgraditi primarni cevovod in pripeljati vodo do namakalnega hidranta.

 

Trženje produktov

Razpršilci, kapljične cevi, filtri, dozatorji gnojil, ventili, programatorji, črpalke, spojke...